Bliv brugerrepræsentant i dialogfora!

Bliv brugerrepræsentant i dialogfora!

Har du hørt om de psykiatriske dialogfora? De er din vej til indflydelse i psykiatrien lokalt! Der er mulighed for deltagelse i de lokale dialogfora i samarbejde med de psykiatriske centre, for dig som er LAP medlem i region H. Igennem LAPs medlemskab af det psykiatriske fællesråd. Har vi en deltagelse i disse råd, [...]

Bliv brugerrepræsentant i dialogfora! 2017-07-25T19:46:28+00:00

Initiativets indsigelse på Københavns Kommunes beslutning af d. 21/6-16 “Ny organisering af aktivitets og Samværstilbud

Kære Socialudvalg : Først vil vi takke jer for, at vi, INITIATIVET "Nej Til Lukning Af Små Lokale Væresteder i København" fik foretræde for jer d,15/6. Vi var sikre på, vi sammen kunne finde en løsning, som ud fra jeres givne pejlemærker, vi brugere kunne være glade for. Så vi så frem til [...]

Initiativets indsigelse på Københavns Kommunes beslutning af d. 21/6-16 “Ny organisering af aktivitets og Samværstilbud 2017-01-08T15:55:14+00:00

Kontanthjælpsreform 2016 – Den “aktive socialpolitiks” eftermæle

Lidt baggrund: Reglerne var engang således for psykiatribrugere, at man kunne få tilkendt en førtidspension for skizofreni eller alvorlige psykiskelidelser. Det var samfundets opfattelse at man ikke kunne komme sig fra lidelser som eksempelvis skizofreni. Senere ændrede man forståelsen af denne praksis ved introduktionen af de ”nye” medicin typer – startende med rispedal i [...]

Kontanthjælpsreform 2016 – Den “aktive socialpolitiks” eftermæle 2017-01-09T07:54:45+00:00

Minoriteternes Grundlovsdag

LAP København og Frederiksberg mødte op på denne dejlige solskins dag i fristaden Christiania hvor minoriteternes grundlovsdag blev afholdt på pladsen foran den grå hal. Der var en god stemning og repræsentanter fra både Landsforeningen Lediges Vilkår (LLV), HUS FORBI, SAND og et bredt udsnit af andre foreninger og grupper der fungerer som talerør [...]

Minoriteternes Grundlovsdag 2017-01-09T07:58:58+00:00

Værestedshøring med socialborgmesteren i Valby medborgercenter arrangeret af initiativet.

Der var desværre ikke så mange fremmødte til den værestedshøring, som initiativet afholdte, for de små væresteder. Cirka 15 borgere var mødt op for at opleve programmet den dag. Per og Ivan fortæller om væresteds erfaring. Der var indlæg fra initiativets Ivan og Per, som fortalte om hvordan et værested kan være et [...]

Værestedshøring med socialborgmesteren i Valby medborgercenter arrangeret af initiativet. 2017-01-09T08:05:31+00:00

NEJ til lukning af små lokale væresteder i København!

Københavns Kommune vil lukke Netværkstedet Thorvaldsen og næsten alle små lokale væresteder i Kbh. Netværkstedet Thorvaldsen, Danmarks ENESTE 100% brugerstyrede aktivitets og samværs tilbud for psykisk sårbare, er alvorligt lukningstruet, da Københavns Kommune ikke vil give tilskud i 2016. Kommunen har allerede lukket Linnegade og d.16/12-15 lukkede de Milepælen - det eneste Værested på Østerbro for psykisk sårbare og socialt udsatte,trods brugerne højt og helligt [...]

NEJ til lukning af små lokale væresteder i København! 2017-01-23T21:13:02+00:00