LAP København og Frederiksbergs ordinærgeneralforsamling 2017

LAP København og Frederiksbergs ordinærgeneralforsamling 2017

Kære medlem Så er det tid til en generalforsamling og medlemmer af foreningen indkaldes hermed onsdag den 14. juni 2017.  Tidspunkt klokken 16.00. Stedet er LAPKBH´s egne lokaler på Vesterbrogade 103, 1. sal - 1620 KBH V. Der vil være frugt og kaffe ved mødet, efter generalforsamlingen vil den nyvalgte bestyrelses valgte afholde et [...]

Brugernes Bazar 2016 – Video

Lige et tilbageblik fra 2016 brugernes bazar. Her er der et interview med deltagere, kor og et par gode ord fra Jann Sjursen.  

Initiativets indsigelse på Københavns Kommunes beslutning af d. 21/6-16 “Ny organisering af aktivitets og Samværstilbud

Kære Socialudvalg : Først vil vi takke jer for, at vi, INITIATIVET "Nej Til Lukning Af Små Lokale Væresteder i København" fik foretræde for jer d,15/6. Vi var sikre på, vi sammen kunne finde en løsning, som ud fra jeres givne pejlemærker, vi brugere kunne være glade for. Så vi så frem til [...]

Kontanthjælpsreform 2016 – Den “aktive socialpolitiks” eftermæle

Lidt baggrund: Reglerne var engang således for psykiatribrugere, at man kunne få tilkendt en førtidspension for skizofreni eller alvorlige psykiskelidelser. Det var samfundets opfattelse at man ikke kunne komme sig fra lidelser som eksempelvis skizofreni. Senere ændrede man forståelsen af denne praksis ved introduktionen af de ”nye” medicin typer – startende med rispedal i [...]

Værestedshøring med socialborgmesteren i Valby medborgercenter arrangeret af initiativet.

Der var desværre ikke så mange fremmødte til den værestedshøring, som initiativet afholdte, for de små væresteder. Cirka 15 borgere var mødt op for at opleve programmet den dag. Per og Ivan fortæller om væresteds erfaring. Der var indlæg fra initiativets Ivan og Per, som fortalte om hvordan et værested kan være et [...]

NEJ til lukning af små lokale væresteder i København!

Københavns Kommune vil lukke Netværkstedet Thorvaldsen og næsten alle små lokale væresteder i Kbh. Netværkstedet Thorvaldsen, Danmarks ENESTE 100% brugerstyrede aktivitets og samværs tilbud for psykisk sårbare, er alvorligt lukningstruet, da Københavns Kommune ikke vil give tilskud i 2016. Kommunen har allerede lukket Linnegade og d.16/12-15 lukkede de Milepælen - det eneste Værested på Østerbro for psykisk sårbare og socialt udsatte,trods brugerne højt og helligt [...]