Velkommen til et nyt år med LAP

I 2016 fik LAP København og Frederiksberg en ny formand – Per Nielsen. Han er i fuld gang med, at lave en samlet strategi for vores forening – hvor fokus er på medlemmerne.

Vi har iøvrigt også planer om at samarbejde bredere i hovedstadsområdet og være fælles på tværs af grundforeningsbarriere.

Der er også i år opfølgning på de små væresteders skæbne, hvor vi og initiativet vil afholde en høring. Dette emne tages også op i SOF dialog sammen med de andre der sidder med ved bordet.

Claus Bech har fået arbejde hos peer netværket, hvor han skal være senior konsulent. Vi ønsker ham tillykke.

LAP København og Fredeiksberg

LAP København og Frederiksberg er en recoveryorienteret forening for psykiatribrugere i København og Frederiksberg.

LAPKBH præsentation

I LAP København og Frederiksberg er vi alle psykiatrierfarer. Vi arbejder derfor – imod bedre rammer for os der har haft psykiatrien i vores liv og et bedre samfund, hvor psykiatrierfareres muligheder er lige med andre borgeres. Sammen er vi stærke i kæmpen om brugermedbestemmelse.

Vi er recoveryorienterede – vi har livskvalitet – trods sygdom og et godt kammeratskab. Hvor man kan støtte hinanden i en peer retning, at lærer fra hinandens situation og succeser.

Du kan være med i vores forening og deltage i sociale eller politiske sammenhænge i ligebyrdighed med dine peers. Vi er ikke alene om sygdom! Vi må bryde med isolation og stigmatiserende fordomme imod den gruppe vi er.